• Unifor Andorra.
  • Unifor Andorra.

Certificacions

ISO 9001

ISO 9001, adopció d’estàndards de qualitat fonamentats en la millora contínua dels processos que permeten demostrar el compromís del Grup amb la satisfacció del client.

Veure PDF


ISO 14001

ISO 14001, compromís del Grup amb la prevenció i reducció dels impactes ambientals que les nostres activitats puguin generar, cuidant al màxim el medi que ens envolta.

Veure PDF


ISO 45001

ISO 45001, compromís en la prevenció de riscos, vetllant per la seguretat i la salut de tots els nostres membres i col·laboradors.

Veure PDF


Hex

L'Associació Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP) va emprendre l'any 2011 el Pla "Compromís per la Sostenibilitat" Distintiu Formigó Expert, consistent a establir una sèrie de requisits a seguir per totes les empreses associades amb el propòsit d'obtenir l'excel·lència en la fabricació de formigó preparat. El pla, tutelat per l'Associació sota la supervisió rigorosa dels seus inspectors, es basa en tres pilars: màxima seguretat, màxima qualitat i protecció del medi ambient. Unifor està capacitada per a fabricar formigó de qualitat, respectant el medi ambient i la normativa de seguretat i salut en el treball. Queda evidenciat per l’obtenció d’aquest distintiu des de l’any 2012.

Veure PDF

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres