• Unifor Andorra.
  • Unifor Andorra.

Productes

Fabriquem i comercialitzem tot tipus de formigons, segons requisits de qualitat vigent i adaptant-nos a les necessitats específiques de cada obra i client.

Disposem de dues plantes fixes, amb una capacitat de 80 m3/h per planta i camions propis pel subministrament i bombament de formigó. Estem adherids a la “Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado” (ANEFHOP).

  •   Formigons en massa i armats
  •   Formigons autonivellants
  •   Formigons autocompactables
  •   Formigons amb fibres / colorants
  •   Morters Formigons alleugerits
  •   Formigons per a gunitar

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres