• Unifor Andorra.
  • Unifor Andorra.

Sostenibilitat

CIRCUIT TANCAT D’AIGÜES

Unifor compleix amb els requisits i controls específics per tal d’evitar possibles danys al medi.Les aigües pluvials de la planta són recollides i conduïdes fins a un desarenador amb un separador de líquids lleugers TN 115 classe I.

Les instal·lacions estan dissenyades de tal manera que l’aigua de procés és recuperada i reutilitzada en la seva totalitat.


RECUPERACIÓ DE FORMIGÓ

Unifor disposa d’uns motlles especials per produir blocs de formigó. Per tal d’evitar residus, quan hi ha sobrant de formigó, aquest és utilitzat per elaborar blocs i barreres de formigó tipus New Jersey.

Fàcil muntatge (tipus “lego”) i sense necessitat de material addicional.Els blocs poden ser de diferents mides i colors, en funció de les necessitats del client.

Camions
Camions

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres