• Unifor Andorra.
  • Unifor Andorra.

Venda d’àrids

Unifor ofereix la venda d’àrids d’alta qualitat per a qualsevol ús en la construcció: morters, formigons, mescles bituminoses, ferms,...

Unifor assegura que els àrids comercialitzats compleixen els requisits del reglament europeu 305/2011 (Reglament de productes de la construcció).

Venda d'àrids
Venda d'àrids

Per a qualsevol dubte, contacti amb nosaltres